Hovedafdeling​:

22 61 63 65

Jylland/Fyn:

22 61 63 14

Sjælland

40 94 67 13

Mår

Det er ikke mange, som har set en husmår, da den er meget sky. Men alle, som har haft en mår boende har hørt den, da måren er meget legesyg og elsker at løbe rundt, inden den går til ro.​

Man kan godt være i tvivl om, hvorvidt det er en mår eller rotter man har på loftet, men hvis der høres gnavelyde, så er det næsten altid rotter. Normalt er det en mår, når der bliver løbet og hoppet hurtigt rundt. Mårens ekskrementer er ca.1 cm. brede og ca. 9 cm. lange. Mens ekskrementer fra rotter er 0,5-1cm. brede og 1,5-3 cm. lange.

Husmåren er ca. 70 cm. og vejer ca. 2,5 kg. Husmåren lever af mindre pattedyr, fugle og æg. Den får et kuld på 2-4 unger, som fødes i marts/april. I midten af juni begynder ungerne at kunne komme med på jagt, og en måneds tid senere kan ungerne klare sig selv.

De største problemer med mår er larm og ødelæggelse af beboelsens isolering.

Kryb-Væk har stor erfaring med at fange mår i fælder.

Det tager i gennemsnit 3-5 uger at fange en mår i en mårfælde.

Efter fangst og aflivning af mår, rådgiver Kryb-Væk om forebyggelse af nye mårbesøg fx ved lukning af adgangsveje m.m.

En mårfælde opstillet af Kryb-væk forbliver hos kunden til denne er sikker på, at der ikke længere forefindes mår på beboelsen.

​Når Kryb-Væk har sat fælden op, skal kunden selv efterse fælden 2 gange hver dag. Dette er oftest ganske ligetil, da fælden normalt stilles i haven. Når der er fanget en mår i fælden, kontaktes Kryb-Væk, der kommer og afliver måren. Hvis man er væk fra fælden i en længere periode fx pga. ferie lukkes fælden ned, så måren ikke fanges uden opsyn. Alternativt kan man få naboer til at passe fælden.

Hvis man ikke kan komme i kontakt med Kryb-væk umiddelbart efter, at man har fanget en mår i sin fælde, skal man kontakte den lokale dyrlæge eller den lokale jagtforening, der vil sørge for aflivning af måren. Alternativt kan man køre måren væk fra ens beboelse (min. 30 km.), hvor man kan sætte måren ud i naturen. På sjællandsafdelingerne kan vi normalt ikke aflive mår.

Fra marts til midten af juli er det ikke hensigtsmæssigt at fange mår, da måren på dette tidspunkt har unger, der skal aflives før den voksne mår i fælden aflives. Da ungerne kan være svære at lokalisere og dermed aflive, er dette tidspunkt ikke velegnet til bekæmpelse af mår.​

Skal vi komme i en fart?

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Gammelby Mosevej 6, 6600 Vejen

Find ved med Google Maps